Μοτίβο Εκδοτική, Εκδόσεις Τόπος, βιβλία, λογοτεχνία, δοκίμο, ακαδημαϊκές εκδόσεις, εικονογράφιση

Τον Απρίλιο του 2007 η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. δημιούργησε τις Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, ένα νέο ανεξάρτητο εκδοτικό οίκο στο χώρο της λογοτεχνίας, του δοκιμίου και των ακαδημαϊκών εκδόσεων. Ο ΤΟΠΟΣ έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντός του τη λογοτεχνία, ελληνική και ξένη, τις non fiction εκδόσεις για σύγχρονα θέματα, καθώς και το επιστημονικό δοκίμιο με έμφαση στις Επιστήμες του Ανθρώπου.

Οι εκδόσεις ΤΟΠΟΣ συνεργάζονται με μερικούς από τους πιο αναγνωρισμένους σύγχρονους συγγραφείς, Έλληνες και ξένους. Παράλληλα, δίνουν βήμα σε ελπιδοφόρες νέες φωνές, ενώ επιδιώκουν να κρατήσουν ζωντανή και την επαφή με την κλασική παράδοση. Αναλυτικά στοιχεία για τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ θα βρείτε στη διεύθυνση: www.toposbooks.gr. Εκεί μπορείτε επίσης να παραγγείλετε ηλεκτρονικά και όλα τα βιβλία των εκδόσεων ΜΟΤΙΒΟ.