Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή εντύπων, όπως διαφημιστικά φυλλάδια και καταχωρήσεις, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιοδικών και ειδικών εκδόσεων, ως τις διαφημιστικές κατασκευές παντός είδους και τις συσκευασίες προϊόντων.

Το Creative Studio της εταιρείας αναπτύσσει ιδέες και προτάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους των πελατών μας, αναλαμβάνοντας την πλήρη υλοποίηση του δημιουργικού concept που περιλαμβάνει τη συγγραφή κειμένων, την επιμέλεια, τη φωτογράφιση, την εικονογράφιση, τη σελιδοποίηση.

Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.E. είναι:
• Έμπνευση
• Επαγγελματισμός
• Ταχύτητα
• Συνεργασία με τον πελάτη σε όλα τα στάδια