Μοτίβο Εκδοτική, Εκδόσεις Τόπος, βιβλία, διαφημιστική εταιρεία, διαφημιστικές κατασκευές, διαφημιστικά φυλλάδια, συσκευασίες προϊόντων, φωτογράφιση, λογοτεχνία, δοκίμο, ακαδημαϊκές εκδόσεις, εικονογράφιση, σελιδοποίηση, καταχωρήσεις, σχεδιασμός, παραγωγή, εκτύπωση, παραγωγή εντύπων, έντυπα, εκδόσεις, γραφικές τέχνες, web, πολυμέσα, Μοτίβο αξιολόγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, Above the line, Below the line, Branding, On trade, Off trade, Συστήματα αξιολόγησης, Διανομή τεστ, Στάθμιση τεστ

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 2004 στο χώρο του σχεδιασμού και της παραγωγής εντύπων και εκδόσεων. Η εταιρεία δημιουργήθηκε από μια ομάδα συνεργατών με μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς των εκδόσεων, από τον σχεδιασμό, τη συγγραφή, τις γραφικές τέχνες και την παραγωγή. Τον Απρίλιο του 2007, η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. δημιούργησε τις Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, έναν νέο ανεξάρτητο εκδοτικό οίκο στο χώρο της λογοτεχνίας, του δοκιμίου και των ακαδημαϊκών εκδόσεων.

Η εταιρεία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. είναι ένα one-stop shop για σχεδιασμό και παραγωγή, που προσφέρει παράλληλα μεμονωμένες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της.

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. είναι μια γρήγορα αναπτυσσόμενη διαφημιστική εταιρεία στο σύνολο των τομέων δραστηριοποίησής της. Η μεγέθυνσή της είναι συνεχής και μετρήσιμη τόσο από τα υλοποιημένα έργα, όσο και από τα οικονομικά της αποτελέσματα και τις συνεργασίες της.

Τέλος, η εταιρεία εκδίδει πρωτότυπους και μεταφρασμένους τίτλους που αφορούν στον σύγχρονο τρόπο ζωής, σχετικά με τη διατροφή, την υγεία, την ανατροφή του παιδιού, κ.λπ. Επιπλέον, δημιουργεί, επιμελείται και παράγει πλήθος εντύπων και εκδόσεων για εφημερίδες και περιοδικά σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2013

Ισολογισμός 2014

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2016

Ισολογισμός 2015