Μοτίβο Εκδοτική, Εκδόσεις Τόπος, συμβουλευτικές υπηρεσίες, Above the line, Below the line, Branding, On trade, Off trade, Συστήματα αξιολόγησης

Η MOTIBO ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται ενεργά σε 3 πυλώνες που καλύπτουν τις επικοινωνιακές ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Above the line
Διαμόρφωση σε επίπεδο στρατηγικής και κατευθύνσεων/εφαρμογών, στρατηγικός σχεδιασμός, σύλληψη της ιδέας, δημιουργικές κατευθύνσεις & rational, Media planning & buying (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, outdoor, internet κ.λπ.).

Below the line
Στρατηγικός και Δημιουργικός σχεδιασμός για την εκτέλεση προωθητικών ενεργειών & μηχανισμών, όπως publis, έντυπα, προωθητικές ενέργειες, οργάνωση συνεδρίων και παρουσιάσεων.

Promotions
Περιλαμβάνουν: Στρατηγική Επικοινωνίας, Σχεδιασμό μηχανισμών προώθησης, Εφαρμογή concept, Εφαρμογή κατασκευαστικών προτάσεων ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Μελέτη και σχεδιασμός κατασκευών (branding) για ενεργοποίηση προϊόντων:
• On trade
• Off trade
• Μικρές Λιανικές